Bell Schedules

6th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Bulldog Breakout 8:20 AM 8:55 AM 35 min
1st Content Class 8:55 AM 10:00 AM 65 min
2nd Content Class 10:00 AM 11:05 AM 65 min
Lunch 11:05 AM 11:40 AM 35 min
3rd Content Class 11:40 AM 12:45 PM 65 min
4th Content Class 12:45 PM 1:50 PM 65 min
1st Fine Arts/Related Arts Class 1:50 PM 2:40 PM 50 min
2nd Fine Arts/Related Arts Class 2:40 PM 3:30 PM 50 min
6th Grade Wednesday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Bulldog Breakout 8:20 AM 8:50 AM 30 min
1st Content Class 8:50 AM 9:50 AM 60 min
2nd Content Class 9:50 AM 10:50 AM 60 min
Lunch 10:50 AM 11:20 AM 30 min
3rd Content Class 11:20 AM 12:20 PM 60 min
4th Content Class 12:20 PM 1:20 PM 60 min
Elective Class 1:20 PM 2:10 PM 50 min
Elective Class 2:10 PM 3:00 PM 50 min
Mentoring Time 3:00 PM 3:30 PM 30 min
7th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Bulldog Breakout 8:20 AM 8:55 AM 35 min
1st Content Class 8:55 AM 10:00 AM 65 min
2nd Content Class 10:00 AM 11:05 AM 65 min
1st Fine Arts/Related Arts Class 11:05 AM 11:55 AM 50 min
Lunch 11:55 AM 12:30 PM 35 min
2nd Fine Arts/Related Arts Class 12:30 PM 1:20 PM 50 min
3rd Content Class 1:20 PM 2:25 PM 65 min
4th Content Class 2:25 PM 3:30 PM 65 min
7th Grade Wednesday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Bulldog Breakout 8:20 AM 8:50 AM 30 min
1st Content Class 8:50 AM 9:50 AM 60 min
2ndContent Class 9:50 AM 10:50 AM 60 min
Elective Course 10:50 AM 11:40 AM 50 min
Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Elective Course 12:10 AM 1:00 PM 770 min
5th Content Class 1:00 PM 2:00 PM 60 min
6th Content Class 2:00 PM 3:00 PM 60 min
Mentoring Time 3:00 PM 3:30 PM 30 min
8th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Bulldog Breakout 8:20 AM 8:55 AM 35 min
1st Fine Arts/Related Arts Class 8:55 AM 9:45 AM 50 min
2nd Fine Arts/Related Arts Class 9:45 AM 10:35 AM 50 min
1st Content Class 10:35 AM 11:40 AM 65 min
2nd Content Class 11:40 AM 12:45 PM 65 min
Lunch 12:45 PM 1:20 PM 35 min
3rd Content Class 1:20 PM 2:25 PM 65 min
4th Content Class 2:25 PM 3:30 PM 65 min
8th Grade Wednesday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Bulldog Breakout 8:20 AM 8:50 AM 30 min
Elective Class 8:50 AM 9:40 AM 50 min
Elective Class 9:40 AM 10:30 AM 50 min
1st Content Class 10:30 AM 11:30 AM 60 min
2nd Content Class 11:30 AM 12:30 PM 60 min
Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
3rd Content Class 1:00 PM 2:00 PM 60 min
4th Content Class 2:00 PM 3:00 PM 60 min
Mentoring Time 3:00 PM 3:30 PM 30 min