Bell Schedules

6th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Bulldog Breakout 8:10 AM 8:45 AM 35 min
1st Content Class 8:45 AM 9:50 AM 65 min
2nd Content Class 9:50 AM 10:55 AM 65 min
Lunch 10:55 AM 11:30 AM 35 min
3rd Content Class 11:30 AM 12:35 PM 65 min
4th Content Class 12:35 PM 1:40 PM 65 min
1st Fine Arts/Related Arts Class 1:40 PM 2:30 PM 50 min
2nd Fine Arts/Related Arts Class 2:30 PM 3:25 PM 55 min
7th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Bulldog Breakout 8:10 AM 8:45 AM 35 min
1st Content Class 8:45 AM 9:50 AM 65 min
2nd Content Class 9:50 AM 10:55 AM 65 min
1st Fine Arts/Related Arts Class 10:55 AM 11:45 AM 50 min
Lunch 11:45 AM 12:20 PM 35 min
2nd Fine Arts/Related Arts Class 12:20 PM 1:10 PM 50 min
3rd Content Class 1:10 PM 2:15 PM 65 min
4th Content Class 2:15 PM 3:25 PM 70 min
8th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Bulldog Breakout 8:10 AM 8:45 AM 35 min
1st Fine Arts/Related Arts Class 8:45 AM 9:35 AM 50 min
2nd Fine Arts/Related Arts Class 9:35 AM 10:25 AM 50 min
1st Content Class 10:25 AM 11:30 AM 65 min
2nd Content Class 11:30 AM 12:35 PM 65 min
Lunch 12:35 PM 1:10 PM 35 min
3rd Content Class 1:10 PM 2:15 PM 65 min
4th Content Class 2:15 PM 3:25 PM 70 min